Què és

Les jornades Municipalisme Queer, organitzades per Barcelona en Comú els dies 22 i 23 de juny de 2018, han estat un espai de reflexió col·lectiva entorn el futur de les polítiques sobre la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit municipal des d’una perspectiva crítica, feminista i interseccional. Gairebé 300 persones ens vam reunir per escoltar i debatre amb les veus i les trajectòries d’activistes i pensador*s que han desenvolupat aportacions crítiques molt rellevants en els darrers anys. 

Barcelona té una llarga trajectòria en el combat de la transfòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i l’homofòbia. És en aquesta ciutat, ara fa 40 anys, on van emergir, al final del franquisme, els primers moviments socials per l’alliberament sexual i de gènere de l’Estat espanyol en un context de persecució política i personal de les persones amb sexualitats i gèneres no-normatius. Moviments que han pres derives molt diverses amb propostes polítiques que han anat des de la crítica estructural a l’heteropatriarcat fins a la reivindicació i la conquesta de drets, en un debat permanent entre les estratègies més transformadores i les més assimilacionistes. 

Aquesta primera trobada ha servit per posar en comú maneres de treballar i pensar les polítiques LGTB que s’estan fent des del municipalisme i des dels col·lectius implicats. Vam poder sentir la veu dels qui viuen els marges, de persones migrants i transexuals, dels col·lectius que treballen dia a dia amb les persones sense veu, com les persones racialitzades o les prostitutes. La diversitat sexual i de gènere és un bé comú, una riquesa col·lectiva, un conjunt de valors que parlen d’experiències que no són exclusius del col·lectiu LGTB, sinó que ens travessen a totes i tots. Per això, hem decidit rescatar el concepte “queer” per donar nom a aquestes jornades: per parlar de les polítiques per la diversitat sexual i de gènere que plantegen una mirada crítica als efectes col·laterals d’aquestes polítiques en relació al gènere, l’origen, l’ètnia o la classe social i que volen superar la lógica identitària anant més enllà de l’acrònim LGTB.

Què vol dir QUEER?

 “El movimiento “queer” es post-homosexual y post-gay. Ya no se define con respecto a la noción médica de homosexualidad, pero tampoco se conforma con la reducción de la identidad gay a un estilo de vida asequible dentro de la sociedad de consumo neoliberal. Se trata por tanto de un movimiento post-identitario: “queer” no es una identidad más en el folklore multicultural, sino una posición de crítica atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción identitaria. El movimiento “queer” no es un movimiento de homosexuales ni de gays, sino de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante, atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos a la cultura gay: marginalización de las bolleras, de los cuerpos transexuales y transgénero, de los inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras sexuales…”

“Queer”: Historia de una palabra (2009) artículo de Paul B. Preciado para la revista Parole de Queer"